Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie finansowe

Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy informuje, iż sprawozdania finansowe jednostki za 2018 rok tj.: bilans jednostki, informacja dodatkowa, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki zostały umieszczone na stronie BIP Gminy Lubrza.

Wersja XML